Gå til hovedindhold

Bæredygtighed i offentlige indkøb

Stadig flere opdragsgivere stiller strengere krav til deres leverandører om at foretage mere bæredygtige indkøb af mad og drikke. Dette sker både af etiske årsager, og fordi loven stiller konkrete krav til opdragsgiverne. Millum leverer allerede et indkøbssystem, som muliggør bæredygtige valg og indkøb i den private foodservicebranche. Vi ønsker at gøre det samme for den offentlige sektor.

Af: Mathilde Jelen Danielsen 04.05.2022 12:52

kvinne i drivhus

Indkøbssystemets rolle for bæredygtige valg

Der er flere måder, et indkøbssystem kan muliggøre bæredygtige indkøb på.  Selv om systemet har som hovedopgave at facilitere handel som en neutral part, uafhængigt af hvilke aftaler der indgås mellem indkøbere og leverandører, kan det desuden understøtte en mere bæredygtig drift. Dette gøres ved at levere funktioner, der forenkler rutiner, og ved at levere information, som gør det enklere at træffe bæredygtige valg. 

Den norske indkøbslov (§5) understreger behovet for et indkøbssystem, som tager hensyn til miljøet; ”Statslige, regionale og kommunale myndigheder og offentligretlige organer skal indrette deres indkøbspraksis sådan, at den bidrager til at reducere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavenlige løsninger, hvor dette er relevant.”

Mærkning af indkøbsvarer

Et af tiltagene, der er vigtige, når man vil opnå grønnere indkøb, er at have gode mærkninger i indkøbssystemet. I det norske DFØs (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) kriterievejviser er mærkning nævnt som et af hovedkriterierne for grønnere indkøb. I foodservicebranchen gælder dette blandt andet for engangsemballage. Når man bruger Millums systemer, kan leverandører nemt tilføje aktuelle mærkninger, sådan at indkøberen kan filtrere og vælge ud fra disse. 

Leverandører kan også berige deres varekataloger med andre supplerende informationer om produktet. Dette kan gøres både centralt og lokalt, sådan at det kan distribueres til alle storkøkkener inden for en koncern.  

Beregning af madspild og CO2-beregning 

Ud over mærkning fremmer DFØ reduktion af madspild som en nødvendighed for en mere klimavenlig branche. Her skriver de: ”At reducere madspild er det vigtigste klimatiltag, ordregiveren kan tage. Over 80 % af klimafodaftrykket ved mad sker i produktionsfasen. Ved at reducere madspild reduceres fodaftrykket fra alle madvarerne.”

Millum leverer sin egen funktion til beregning af madspild. Funktionen giver køkkenansatte mulighed for at registrere madspild løbende på alle enheder, de bruger i køkkenet. De kan registrere madspild totalt eller på op til fem områder og rapportere på dette. Funktionaliteten gør, at de, som driver køkkenet har større kontrol over madspildet og lettere kan se, hvilke områder der skal forbedres. Funktionen har været testet af flere store hotel- og kantinekæder og bliver nu benyttet på fast basis af flere. 

Millum leverer også en funktion til beregning af CO2-aftryk på madvarer. Denne skal gøre det enkelt at planlægge menuer med opskrifter, som har så lavt klimaaftryk som muligt. 

Lokale leverandører 

At indkøbere i større grad køber lokale og sæsonbaserede madvarer er også et vigtigt tiltag, hvilket blandt andet forskningsprojektet ”Køb bæredygtigt” pointerer. Forskere fra DFØ, OsloMet og UiO skal hjælpe offentlige organisationer med at købe mad og cateringtjenester mere bæredygtigt. 

Selvom Millum ikke har nogen påvirkning på opdragsgivernes valg af leverandør, tilbyder vi en salgskanal for små leverandører, som måske ikke ellers havde haft denne mulighed. På denne måde står de lige så stærkt som alle andre leverandører, når det kommer til indkøbssystemer. 

Alt dette er eksempler på, hvordan et indkøbssystem kan spille en vigtig rolle for miljøkravene til indkøberne. 

Processerne i det offentlige er lange, men Millum håber, at beslutningstagerne snart løber tør for argumenter for ikke at bruge et indkøbssystem, der bidrager til både bæredygtig og rentabel drift.