Gå til hovedindhold

Mange virksomheder tror fejlagtigt, at taksonomien ikke gælder dem

2023 startede med et brag for det norske finansmarked. Den 1. januar trådte en ny lov nemlig i kraft, som implementerede EU’s taksonomi for bæredygtig økonomisk aktivitet i norsk lovgivning. Som Nordens største indkøbssystem for foodservicebranchen har Millum flere kunder, som er omfattet af rapporteringspligten, og endnu flere, som er indirekte påvirket af den nye lov.

Af: Una Tingvik Haave 08.09.2023 14:06

personer-i-moterom

Alle noterede virksomheder og større selskaber (med mere end 500 ansatte, og som ifølge EU’s regnskabsdirektiv defineres som store), samt banker og forsikringsselskaber skal nu rapportere deres bæredygtige aktiviteter, og hvordan de stemmer overens med taksonomien. Millum ved, at det for mange er vanskeligt at sætte sig ind i både krav, og hvordan man indsamler alle de oplysninger, der skal bruges til rapportering. Derfor har vi taget et bevidst valg om, at vi vil kunne bistå vores kunder med dette.

Taksonomi for bæredygtig økonomisk aktivitet

Der har manglet en fælles definition for, hvad der kan betragtes som bæredygtig forretningsaktivitet på det finansielle marked i Europa eller Norge. I et forsøg på at skabe en bedre fælles forståelse af, hvilke aktiviteter der regnes som bæredygtige i omstilling til en lavemissionsøkonomi, oprettede EU i 2020 taksonomien – et klassificeringssystem, som beskriver dette.

Ifølge taksonomien vil en økonomisk aktivitet anses for at være bæredygtig, hvis den opfylder tre krav:

 1.  Bidrager til at opnå et eller flere af EU’s etablerede klima- og miljømål:
  1. Modvirkning af klimaændringer
  2. Tilpasning til klimaændringer
  3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til cirkulær økonomi, affaldsforebyggelse og genvinding
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer
 2. Ikke bidrager negativt til ovennævnte klima- og miljømål
 3. Opfylder minimumskrav til sociale og ledelsesmæssige forhold

Taksonomi for bæredygtig økonomisk aktivitet

 

Taksonomi – hvad betyder det for din virksomhed

Er din virksomhed en af mange, som endnu ikke har sat sig ind i taksonomien? I er måske ikke direkte berørt af loven endnu, men det bør ikke være en sovepude.

En virksomhed behøver nemlig ikke at være direkte omfattet af loven for at blive påvirket af den. Hvad angår det sociale og ledelsesmæssige aspekt af taksonomien, skal virksomheder med rapporteringspligt ud over at foretage en vurdering af deres egen virksomhed også vurdere hele leverandørkæden og deres forretningsforbindelser.

For kantiner og personalerestauranter, som anvender Millums indkøbssystem, vil dette have stor betydning. Flere af dem deltager i licitationer mod børsnoterede og større selskaber og skal nu kunne dokumentere og demonstrere, at de opfylder kravene, der stilles af taksonomien, hvis de ønsker at vinde disse licitationer.

Hvis de ikke allerede opfylder kravene, er det helt afgørende, at de kan bevise, at de har iværksat tiltag til at foretage ændringer. I modsat fald vil de højst sandsynligt både tabe licitationer og gå glip af andre forretninger. Det vil også få andre økonomiske følger. En af de mest direkte konsekvenser af at have en lav score i en taksonomiscreening er dyrere adgang til finansiering og kapital, eller sågar at banker i visse tilfælde nægter adgang til kapital.

Derfor er det vigtigt at positionere sig som en miljøvenlig og socialt ansvarlig virksomhed. I dag og i fremtiden vil dette være et af hovedkriterierne for rapporteringspligtige virksomheder, når de skal indgå nye samarbejder.

 

Millum hjælper kunder gennem samarbejde med aktører som Factlines og Klimato

Hvis du er en aktør inden for foodservicebranchen og bruger af Millum, behøver du ikke fortvivle over den nye lov og de implikationer, den vil have for din virksomhed. Vi står klar til at hjælpe med indhentning af de oplysninger, der skal bruges i din rapportering. Via vores samarbejdspartner, Factlines, kan leverandører, som er repræsenteret i Millum Commerce (portalen for leverandører) nemt dokumentere og demonstrere deres samfundsansvar over for indkøbere. Det betyder, at hvis du er registreret som indkøber i vores system og har valgt at benytte Factlines værktøj, er arbejdet med at sikre alle dine leverandører mere eller mindre gjort for dig.

Factlines indledte arbejdet med at kortlægge leverandører til norske aktører helt tilbage i 2012, længe før taksonomien var et tema. For disse virksomheder var det allerede på det tidspunkt vigtigt at kunne dokumentere, at de havde styr på såvel miljøspørgsmål som sociale og etiske aspekter i deres leverandørkæde.

Når du begynder med leverandørkortlægning, får du hjælp til at foretage en systematisk gennemgang af virksomheden – du får en oversigt over, hvilke områder I har styr på, og hvor der eventuelt er udfordringer. Baseret på denne risikoanalyse kan I arbejde målrettet med enten risikoreduktion eller forbedringsprojekter. Derefter følger en periodisk opfølgning og rapportering, så både virksomheden selv og kunderne har overblik over situationen.

Siri Engesæth

Daglig leder hos Factlines

Factlines er med andre ord et nyttigt værktøj til at foretage indrapportering i henhold til taksonomien så enkelt og tidseffektivt som muligt.

Hvad angår rapportering om klima- og miljømålene i taksonomien, har Millum en løsning, der er tilpasset vores branche og dermed vores kunder. De to første klimamål handler om at reducere og forebygge klimaudslip. Derfor har vi udviklet et modul til at beregne klimaaftryk af retter og menuer – så vores kunder kan kende påvirkningen af det, de planlægger at servere. Vi har tidligere indgået en aftale med RISE for at hente skabeloner på CO2-ækvivalenter pr. produkttype og har desuden for nylig indledt et samarbejde med det svenske selskab, Klimato, således at vores kunder har flere alternative kilder, de kan vælge at anvende. Både RISE og Klimato har som mål at bidrage til at reducere klimapåvirkninger fra mad og drikke ved at hjælpe alle typer restauranter med at beregne klimaaftryk af alt, de serverer. De kan også bidrage til, at restauranterne opnår egne klimamål via rapportering og opfølgning. Desuden bidrager de til at kommunikere klimapåvirkninger fra den mad, restauranternes gæster vælger, for at opmuntre dem til at tage klimavenlige valg.

 

Bæredygtige aktiviteter vil betale sig over tid

Selvom taksonomien stadig er langt fra færdigudviklet, arbejder EU løbende med at udvikle og implementere den. Lidt efter lidt vil omfanget blive udvidet, og flere sektorer og virksomheder vil blive omfattet. Ved at være proaktive i startfasen kan virksomheder tidligt positionere sig for at opfylde kravene til bæredygtig forretningsvirksomhed og udnytte den stadigt stigende interesse for bæredygtighed og efterspørgsel efter bæredygtige produkter og ydelser.

Kontakt forretningsudvikler i Millum; Knut Øksby, for at få mere at vide om, hvad Millum kan hjælpe dig og din virksomhed med.

Mobil: +47 900 90 064

knut@millum.no