Gå til hovedindhold

20 år med tilfredse indkøbere og leverandører

For 20 år siden blev Millum etableret med det mål at lave en markedsplads for både indkøbere og leverandører i foodservicebranchen. I dag er virksomheden en etableret aktør både i Norge, Sverige og Danmark. Men hvordan var vejen derhen, og hvorfor blev Millum en så central aktør, som det er i dag?

Af: Sofie Vatle 28.11.2022 10:17

jubileomslogo-20ar

Hvordan blev virksomheden Millum til?


- Millum opstod som en fugl Føniks af ruinerne af en dot.com-konkurs i 2002. I ægte dot.com-tradition var idéen at lave en global markedsplads for alle indkøbere og alle leverandører. Intet mindre. Enkelte af os havde imidlertid også erfaring med at udvikle en enklere indkøbsløsning til et indkøbssamarbejde i hotel- og restaurantbranchen, som fortsat lever i bedste velgående, nemlig GRESS-gruppen. En løsning, som kunden var godt tilfreds med, og som vi sammen med kunden mente havde potentiale for hele foodservicebranchen (SHH) i Norge og måske også i flere lande. Med andre ord et betydeligt mere fokuseret marked, hvor der var store gevinster for aktørerne ved at benytte sig af en stadig mere sofistikeret indkøbsløsning, siger Gründer og daglig leder Bjørn Anskau.

Hvad blev gennembruddet?

- Gennembruddet for Millum var helt klart at indgå vores langsigtede samarbejde med GRESS-gruppen om at udvikle en markedsplads for SHH i Norden. GRESS var helt klart den nødvendige isbryder for at få leverandørerne med om bord og det, som fik snebolden til at rulle, fortsætter Bjørn.

Hvilken position ønskede I at opnå?

- Vi havde, og har, en stor tro på at være branchefokuserede, fordi kompetencer inden for den enkelte branches særegenheder gør os bedre i stand til at udvikle de bedste løsninger for denne branche. Det betyder, at vi kommer til at fortsætte vores satsning på SHH og i første omgang udvide vores geografiske aktionsområde til at være ikke bare Norge, Sverige og Danmark, men hele Norden. Her er ambitionen at være den førende udbyder af P2P-løsninger (Purchase 2 Pay) for SHH. Det tror vi er indenfor rækkevidde.

Når det er sagt, så er der også et arbejde i gang med at vurdere andre brancher, hvor vi kan indtage samme position. Vi tror fortsat, at branchefokus er vigtigt, og nye brancher kræver ny kompetence hos os. Men vores forretningsmodel og teknologi er velegnet som skalerbar platform, siger Bjørn.

Er der nogen af kunderne i dag, som har været med fra starten?

- Jeg har allerede nævnt GRESS-gruppen, men den første kunde efter dette var den medlemsejede indkøbsorganisation Nores, som vi samarbejder tæt med i både Norge og Sverige. Derefter fik vi Nordic Choice Hotels og Umoe Restaurants som kunder, og de har nu været med os i 15-20 år. Fælles for alle vores kunder er, at de er hos os meget længe, og at vores tætte samarbejde med dem alle er mere præget af langsigtet partnerskab end et almindeligt kunde-leverandørforhold. Efterhånden har det udviklet sig til et netværkssamarbejde, hvor både nye og gamle deltagere profiterer af, at flere kommer til. Gevinsterne bliver større for alle, ved at stadig flere af aktørerne i Norden bliver en del af samme netværk, uddyber Bjørn.

Hvor mange ansatte havde Millum i starten? 

- Jeg tror, vi var 9-10 stykker ved opstarten, og der gik vel kun et års tid, før vi fik behov for at ansætte den første nye udvikler. Nu er vi 34.

Kan du nævne nogen milepæle indtil nu?

- Jeg vil sige, at der virkelig kom gang i det, da vi fik Choice og Umoe med i Norge, derefter Choice og Nores i Sverige. Da kom vi over den kritiske masse, og stadig flere kunder kom til, hvad enten det var nye indkøbskunder som f.eks. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, eller alle deres forskellige leverandører. Det smarteste valg, vi måske har truffet, var at fokusere på SHH-branchen og indgå vores partnerskab med GRESS-gruppen.

Som IT-firma befinder man sig på en vej, som er fyldt med faldgruber. De bedste løsninger kan natten over blive forældet, og man undervurderer som regel behovet for videreudvikling og fornyelse. Bommerter er der nok af, men beslutningen om at lancere en ny version af vores indkøbsløsning på SHH-branchens måske største messe, GRESS-messen, var ikke det smarteste træk. Især ikke, når sidste opdatering måtte foretages natten inden. Det gik ikke godt. Som et IT-firma, der arbejder med applikationsudvikling, lærer man hurtigt, at det desværre aldrig er muligt at teste nok, og det kan vi godt mærke fra tid til anden. 

På B2B-markedet, hvor vi befinder os, er forventningerne til løsningerne i meget højere grad præget af, at brugerne nu har et helt andet forhold til brug af teknologi som privatpersoner, end hvad der var tilfældet, da vi startede. Brugerne stiller højere krav end før, fordi de nu er meget mere kompetente, plus at de forventer endnu mere af os som samarbejdspartner. For os betyder det, at vi bruger flere ressourcer end nogensinde på at udvikle vores løsninger, afslutter Bjørn Anskau.

Navnet Millum

Millum er et gammelnorsk udtryk for ”mellem”. Det er præcist det, Millums løsninger er; teknologien og systemerne, som knytter andre løsninger sammen for at skabe de bedst mulige kundeoplevelser.

Hvad er Millums planer for de næste 20 år?

Millum vil fortsat udvikle og tilpasse indkøbssystemet til alle parters bedste. Vi skal også gå fra at være Norges største til Nordens største indkøbssystem for hoteller, restauranter og kantiner. Vi er godt i gang med det arbejde.